ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΙΛΙΟΥ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13122
ΔΗΜΟΣ: ΙΛΙΟΝ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102620193