ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΡΟΔΟΥ 197
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10443
ΔΗΜΟΣ: ΣΕΠΟΛΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110105866