ΔΟΥΚΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108983206