ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΟΣ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18120
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104942131