ΤΣΕΛΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110148060