ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17235
ΔΗΜΟΣ: ΔΑΦΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110118593