ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17235
ΔΗΜΟΣ: ΔΑΦΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114025469