ΡΟΜΠΟΤΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 8Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107751874