ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΝΑΪΑΔΩΝ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11634
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107243171-2