ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ  ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΨΥΧΑΡΗ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11141
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102233447