ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΗΡΟΔΟΤΟΥ 30
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108991119