ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΜΩΣΑΙΟΥ 31
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19005
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2294097003