ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180-182
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15451
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106718201