ΤΡΑΜΠΑΡΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11745
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109343583