ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΟΥΣΩΝ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106437196