ΠΗΤΤΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΓΚΥΙΛΦΟΡΔΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10434
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108818515