ΛΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 57
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107219660