ΚΑΡΑΟΛΗ  ΜΑΡΘΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 108
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106995646