ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 164
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11525
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106729900-2