ΑΡΑΒΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΥΔΡΑΣ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15451
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106777507