ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15451
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106727400-1