ΣΠΥΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΔΡΑΜΗΤΙΟΥ 36
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109327878