ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΟΥΖΕΙΤΣ  ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΥΓΗΣ 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102830641