ΝΕΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11525
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106755877