ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 111
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106465359Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ