ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106133637