ΝΙΚΑΚΗ  ΜΕΛΙΝΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10434
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108217561