ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΡΗΣΙΛΑ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11635
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107524113