ΣΑΝΙΔΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19002
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΙΑΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106646737