ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15123
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106801775