ΔΑΛΙΑΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16342
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109959777