ΓΚΙΚΟΝΤΕ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣΟΔΟΣ: 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11251
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108677916