ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 115
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106445454