ΜΗΤΣΙΟΥ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14452
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114040218