ΟΘΕΙΤΗ  ΖΩΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106826282