ΠΑΥΛΟΥ  ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥΟΔΟΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 144
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18535
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104227620