ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54624
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310268876