ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΘΗΝΑΣ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 25200
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΪΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2693024579