ΔΙΓΚΛΗ ΓΕΡΑΝΙΟΥ  ΝΤΑΡΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 360
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11141
ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977305959