ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 48Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 20400
ΔΗΜΟΣ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2743028728