ΣΩΡΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣΟΔΟΣ: Μ.ΑΝΤΥΠΑ 84 & ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16341
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109904288