ΠΑΤΑΚΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 23
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54630
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310221189