ΤΖΑΒΕΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13561
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102615759