ΛΟΥΚΙΔΕΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10680
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103389162