ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 109-111
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17675
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2155505975