ΨΥΛΛΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 10
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107778732Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ