ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 55133
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2315503444