ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 57
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741085855