ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΗΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 47
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 26504
ΔΗΜΟΣ: ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΪΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610992883