ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 221
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 38221
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421097474